Text & Reportage

Jag skriver framför allt faktaartiklar och reportage, men även kortare texter till webbplatser, roll-ups m.m. Har lätt för att snabbt sätta mig in i nya frågor, söka information och väva samman kunskap inom olika områden. Jag har ett brett kontaktnät och faktagranskning har högsta prio. Är särskilt förtjust i korrekturläsning.

Tre exempel på artiklar i tidningen Brukshunden: